Belgische Vereniging van Globale Postale Re-education
door Philippe Souchard

De Belgische www.kine-pro.fr -vereniging

De Belgische www.kine-pro.fr -vereniging streeft drie grote doelen na:

  • De “RPG”-methode bij dokters, kinesitherapeuten en het grote publiek promoten, en dit via lezingen, artikels, congressen en deze website.

  • RPG-opleidingen organiseren met als enige doel goed opgeleide therapeuten te vormen bij wie patiënten terechtkunnen voor een kwaliteitsvolle behandeling.

  • Het wetenschappelijk onderzoek verder zetten, omkaderd door verslagen over RPG.

Voorstelling van de raad van bestuur van de vzw

De raad van bestuur bestaat uit acht vrijwilligers.

Josiane Courtois (Voorzitster)
Muriel André (Vicevoorzitster)
Myriam Ongenaed (Penningmeesteres)
Louise Dayez (Secretaresse)
Laurence Willemyns
François Mercier
Geoffrey Grégoire
Jean-Pierre Henrard

Ben je een nieuwe fysiotherapeut?

Schrijf je hier in

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws, info en mededelingen!

Facebook