top of page

Belgische Vereniging van Globale Postale Re-education
door Philippe Souchard

De Belgische www.kine-pro.fr -vereniging

De Belgische www.kine-pro.fr -vereniging streeft drie grote doelen na:

De “RPG”-methode bij dokters, kinesitherapeuten en het grote publiek promoten, en dit via lezingen, artikels, congressen en deze website.

RPG-opleidingen organiseren met als enige doel goed opgeleide therapeuten te vormen bij wie patiënten terechtkunnen voor een kwaliteitsvolle behandeling.

Het wetenschappelijk onderzoek verder zetten, omkaderd door verslagen over RPG.

team - conseil d’administration de l’asbl

Voorstelling van de raad van bestuur van de vzw

De raad van bestuur bestaat uit acht vrijwilligers.

Josiane Courtois (Voorzitster)
Muriel André (Vicevoorzitster)
Myriam Ongenaed (Penningmeesteres)
Louise Dayez (Secretaresse)
Laurence Willemyns
François Mercier
Geoffrey Grégoire
Jean-Pierre Henrard

Lid worden

Alle kinesitherapeuten met een www.kine-pro.fr -opleiding kunnen lid worden van de vzw. De enige voorwaarde is dat ze de jaarlijkse bijdrage betalen. Op die manier steunen ze de vereniging, worden ze opgenomen in de lijst met therapeuten op deze website en worden ze op de hoogte gehouden van alles wat met RPG te maken heeft (opleidingen, lezingen, nieuwigheden, …).

Jaarlijkse bijdrage:

Twee scenario's:

  • U bent geen lid van AXXON: 150€ (RPG Belgium vzw zal 50€ moeten betalen aan Axxon voor de ABCIG-KORT)

  • U bent lid van AXXON en ABCIG-KORT (265€ te betalen aan AXXON): 100€

Voor de RPGist die tijdens het lopende jaar werd opgeleid, vraagt www.kine-pro.fr Belgium vzw je 50€ minder.

Deze bijdrage moet worden betaald op de rekening van de vereniging met de vermelding "bijdrage + jaar van bijdrage + naam en voornaam".

Bankgegevens:
IBAN : BE87 3701 0726 3394

BIC : BBRUBEBB

kinésithérapeute formé en RPG

Ben je een nieuwe fysiotherapeut?

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws, info en mededelingen!

Facebook
bottom of page